Mercy Virtual


De mogelijkheden van remotely connected zijn zeer divers. Veel ziekenhuizen gaan er mee aan de slag en herontwikkelen zorgtrajecten. Voorbeelden hiervan zijn het Ksyos TeleMedisch Centrum en het Mercy Virtual Care Center. De gebruikte technologieën binnen deze centra beperken zich niet alleen tot toepassingen binnen remotely connected.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2015
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Get going

Characteristics

Edition
Zorg Enablers 2018
Mercy Virtual
Trend
Remote Consultation
Sector
Eerstelijnszorg niet gespecificeerd
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Phase
Consultation
Technology type
App/webgebaseerde platforms/communities
Conditionion
NVT of niet gespecificeerd