LivingWith


LivingWith is een mobiele applicatie ontworpen om kankerpatiënten te ondersteunen bij hun dagelijkse bezigheden en komt met verschillende functionaliteiten. Zo biedt de app de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen van naasten die bijvoorbeeld updates over het behandelproces ontvangen. Ook wordt de gebruiker op de hoogte gehouden van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen per kankertype, en kan zijn of haar ervaringen delen met andere patiënten. De app is onderdeel van het bredere ondersteuningsprogramma This is Living with Cancer™.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2017
Aandoeningscategorie
Cancer
NVT of niet gespecificeerd
Get going

Characteristics

Edition
Zorg Enablers 2018
Pfizer Inc
Trend
Health Platform
Sector
NVT
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen patiënten
Phase
Control and Monitoring
Technology type
App-only
Conditionion
NVT of niet gespecificeerd