Ivy


Ivy is een gezondheidstracker in de vorm van een armband die specifiek is bedoeld voor vrouwen. Het meet de hartslag, lichaamstemperatuur, calorieën, stappen, slaapkwaliteit, ademhaling, hydratatie en de variabiliteit van de hartfrequentie realtime. Daarnaast berekent en voorspelt een algortime, op basis van de gezondheidsdata, de volgende menstruatie en vruchtbare dagen.

Target population
Vrouw
Development Year
2021
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Get going

Characteristics

Edition

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/1214547.cloudwaysapps.com/sehfcrczmm/public_html/wp-content/themes/zorgenablers/single-innovations.php on line 181
Bellabeat
Trend
Femtech
Sector
NVT
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Phase
Prevention and Healthy Living
Technology type
Wearables
Conditionion
NVT of niet gespecificeerd