Grow It!


De Grow it! app, ontwikkeld door het Erasmus MC-Sophia, kan worden ingezet om vroegtijdig mentale problemen te signaleren bij jongeren. Gebruikers van de app kunnen dagelijks hun emoties delen via vragenlijsten, serious games spelen en tips krijgen voor gedragsverandering om het welzijn te bevorderen. De app is gelanceerd in 2020 om inzicht te krijgen in hoe jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zich tijdens de coronacrisis voelden. Inmiddels wordt de app breder ingezet, omdat de resultaten positief zijn en de app goed aanslaat.

Target population
Jongvolwassenen
Tieners
Development Year
2020
Aandoeningscategorie
Mentale gezondheid en gedrag
Get going

Characteristics

Edition
Erasmus MC
Trend
Serious Gaming
Sector
Geestelijke gezondheidszorg
Aim
Stressmanagement en ontspanning
Phase
Prevention and Healthy Living
Technology type
App-only
Conditionion
Niet nader gespecificeerde ziekten/aandoeningen