Gem


GemOS, is een platform ontwikkeld voor het uitwisselen van peer-to-peer gegevens, zowel binnen als tussen organisaties. Hieraan worden unieke labels gekoppeld, waarmee eenvoudig en inzichtelijk gegevens worden geregistreerd, gevalideerd en beveiligd. GemOS richt zich hierbij onder meer op het in real-time transparant maken van transacties tussen (zorg)leveranciers en betalers en het versnellen van de betalingen aan (zorg) leveranciers. Alle stakeholders in het zorgnetwerk, van patiënten tot zorgverzekeraars, profiteren van de toegenomen efficiëntie en transparantie.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2013
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Get going

Characteristics

Edition
Zorg Enablers 2018
Gem
Trend
Blockchain
Sector
Domeinoversteigend
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Phase
Consultation
Technology type
Blockchain
Conditionion
NVT of niet gespecificeerd