DEARHealth


DEARHealth is een app ontwikkeld speciaal voor patiënten met chronisch inflammatoire darmklachten. Patiënten met deze klachten moesten voorheen regelmatig naar het ziekenhuis komen. DEARHealth maakt daar een einde aan. De patiënten worden constant gemonitord, kunnen vragenlijsten invullen en staan direct in contact met hun zorgverlener. Op deze manier zorgt de app ervoor dat de patiënten meer autonomie hebben en de regie over hun ziekte behouden.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2021
Aandoeningscategorie
Gastrointestinaal
Get going

Characteristics

Edition
DEARHealth
Trend
Remote Monitoring
Sector
Domeinoversteigend
Aim
Onafhankelijkheid/ patient empowerment
Phase
Control and Monitoring
Technology type
App-only
Kunstmatige intelligentie (KI)
Conditionion
Prikkelbare darm syndroom