CF blogs


Het Cystic Fibrosis (CF) café is een initiatief van de Nederlandse Cystic Fibrosis stichting en maakt lotgenotencontact mogelijk. Het is een online community waar (ouders van) patiënten met CF elkaar kunnen vinden, ervaringen kunnen delen en informatie kunnen uitwisselen. Leden kunnen een eigen profiel aanmaken, een weblog starten of aanhaken op geschreven weblogs van anderen en discussies starten op een forum. Binnenkort zal dit ‘café’ worden overgeheveld naar de site www.ncfs.nl.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2017
Aandoeningscategorie
Respiratoir
Get going

Characteristics

Edition
Zorg Enablers 2017
Nederlandse Cystische Fibrose Stichting
Trend
Online Social Networking
Sector
Overig
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen patiënten
Phase
Consultation
Technology type
App/webgebaseerde platforms/communities
Conditionion
Taaislijmziekte