Dynamic Anatomy

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Implementaties | Behandeling & Begeleiding

 

Dynamic Anatomy is een interactieve HoloLens applicatie die wordt ingezet in het medisch onderwijs. De tool maakt gebruik van mixed reality en motion tracking. Hiermee kan de functionele anatomie van het menselijk lichaam, in dit geval van de enkel, bestudeerd worden. De technologie zorgt ervoor dat een virtueel onderbeen als het ware door de lesruimte zweeft. Studenten kunnen er omheen en onderdoor lopen, onderdelen aan- en uitzetten, en het enkelgewricht laten bewegen. Hiermee moet het studiesucces van de studenten worden verhoogd.

Het idee voor de applicatie is geboren met de lancering van de HoloLens en de applicatie HoloAnatomy. Hiermee konden gebruikers een statisch model van het lichaam bestuderen. Er waren echter veel onbenutte mogelijkheden”, aldus dr. Beerend Hierck. Eind 2016 wonnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden (Thomas Hurkxkens en Leontine van Melle) de Innovation Challenge 2016/2017 van ICT-samenwerkingsorganisatie SURF. Met €20.000 subsidie hebben zij een proof-of-concept ontwikkeld, waarmee studenten de anatomie van het enkelgewricht kunnen bestuderen op basis van casuïstiek en bewegingen. In de zomer van 2017 is de applicatie door TedX tot finalist benoemd in de competitie ‘beste nieuwe onderwijsvorm van 2017’.

Dynamic Anatomy is ontwikkeld om studenten te motiveren en de studietijd te verkorten. Op dit moment leren studenten complexe gewrichten als de enkel in 2D uit de boeken. Echter, de kennis moet in de praktijk in 3D worden toegepast. Alternatieve lesmethoden als de snijzaal zijn tijdsintensief, duur en kennen beperkte ruimte. Met Dynamic Anatomy hopen de ontwikkelaars een efficiëntie slag te maken en studenten op een toegankelijkere manier kennis bij te brengen over de functionele anatomie van het menselijk lichaam.

Experts en andere stakeholders zijn intensief betrokken in de ontwikkeling van de tool. Mede om ervoor te zorgen dat de applicatie voldoet aan de eisen van het onderwijs. Het is belangrijk om gebruikers, docenten en studenten, te enthousiasmeren over de mogelijkheden. Inmiddels ontwikkelen studenten zelf ook mee aan de applicatie en is met andere partners als InSpark, Zygote en Microsoft de technologie verder verfijnd. Momenteel worden de eerste pilots uitgevoerd met verschillende onderwijsvormen. De eerste testen met studenten wijzen uit dat de aannames over het verhogen van de motivatie kloppen.

Dr. Hierck: “Het is goed dat we ook binnen de instelling de ruimte krijgen om te innoveren. Door te ontwikkelen vanuit een probleem of vraag, wordt het zogenoemde gadget effect voorkomen; het innoveren louter op basis van de technologische mogelijkheden.” Daarnaast is de ontwikkeling van de tool gekoppeld aan onderwijskundige theorieën, waardoor het ook mogelijk is om het effect en de eventuele toegevoegde waarde te meten. “Het is echter niet de bedoeling dat Dynamic Anatomy de huidige onderwijsmethoden zomaar gaat vervangen, maar dat het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de student, toewerkend naar personalized learning.

De educationele toepassingen van mixed reality in de gezondheidszorg beperken zich niet alleen tot het medisch onderwijs. Ook de mogelijkheden voor patiënteducatie zijn nauw verweven met de ontwikkelingen van de applicatie. De komende tijd zullen andere gewrichten worden toegevoegd aan de applicatie en wordt de effectiviteit van de tool onderzocht ten opzichte van de conventionele lesmethodiek. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor toepassing in andere vakgebieden.

 

Leids Universitait Medisch Centrum

Dr. Beerend Hierck werkt sinds 1998 als universitair docent Anatomie en Ontwikkelingsbiologie bij het LUMC en is sinds 2016 betrokken bij onderzoek naar onderwijs. Hij houdt zich sinds 2014 binnen de Teachers’ Academy van de Universiteit Leiden bezig met innovatie in het medisch onderwijs, waaronder 3D-leren en de rol die augmented reality daarin speelt. Sinds 2017 is hij is fellow bij het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden en werkt daar nauw samen met onderwijs innovators Thomas Hurkxkens en Leontine van Melle van het Centre for Innovation/New Media Lab.