Digital School

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Trends | Behandeling & Begeleiding

 

“Augmented reality […] hugely expands the variety of problems students can study”

unknown

Definitie

Digital school is een specifiek domein binnen digital reality, waarmee toepassingen worden beschreven die worden ingezet voor educatie, voorlichting en training van medisch student, zorgprofessional, patiënt en familie. Digital school wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling in educatie en voorlichting [1]. Digital reality omvat technologieën als virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR). VR neemt de gebruiker mee van de echte naar een gesimuleerde wereld die de gebruiker als de nieuwe werkelijkheid ervaart. Vaak kan iemand ook interacties aangaan in deze nieuwe wereld. AR voegt een digitale ‘laag’ toe aan de omgeving waarbinnen de gebruiker zich bevindt, zoals grafieken of andere extra informatie. MR heeft iets van beide en leidt tot het beïnvloeden van de werkelijkheid door die aan te vullen met interactieve digitale aspecten [2].

 

Toepassingen & voordelen

Toepassingen op het gebied van de digital school kunnen resulteren in een hogere kwaliteit van het onderwijs en de training van medisch studenten en zorgprofessionals [3]. Interactieve toepassingen werken motivatie verhogend en leiden daarmee ook tot betere studieresultaten, aldus de Self-Determination Theory [4,5]. Zorgprofessionals kunnen beter worden getraind in de uitvoering van complexe medische handelingen, waarmee complicaties en zorgkosten voorkomen kunnen worden. Ook kunnen medische handelingen beter worden uitgelegd aan patiënten en familie, en er zijn mogelijkheden om individuen meer inzicht te geven in de leefwereld van de patiënt om daarmee de zorg te verbeteren [6-10].

 

Markt

De mondiale markt van digital reality wordt geschat op 5,1 miljard USD in 2025 ten opzichte van ruim 568 miljoen USD in 2016, met een jaarlijkse groei van 29,1% [6]. Onder meer groeiende toepassingen op het gebied van de digital school jagen de markt aan [6,11]. AR-toepassingen zullen de grootste aanjagers zijn [6]. Meer dan driekwart van de ontwikkelaars op het gebied van digital reality gelooft dat voor AR en MR een groter marktaandeel zullen omvatten dan VR in de toekomst [12].

 

Drijvers

Drijvende factoren achter de opkomst van de digital school in de gezondheidszorg zijn:

 • De samenleving digitaliseert en daarmee ook het onderwijs [4].
 • De technologie wordt steeds goedkoper, handzamer, toegankelijker voor het grotere publiek en boort nieuwe toepassingen aan [6].
 • Een stijgende druk op het leveren van effectieve zorg door hogere zorgkosten vraagt om kosteneffectieve oplossingen [13].

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Nieuwe technologische mogelijkheden
Toenemende druk op het zorg systeem

Belemmeringen

Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Onvolwassenheid van de toepassing
Groeiende roep om bewijslast

Digital school is een veelbelovende technologische ontwikkeling en zal educatie, training en voorlichting in de toekomst veranderen. Echter, onder andere hoge aanschafkosten, technische beperkingen en het ontbreken van effectiviteitsstudies belemmeren voorlopig nog grootschalige implementatie [14-16].

 

Conclusie

De ontwikkelingen binnen digital school zullen de komende jaren snel blijven gaan. Het stelt ons in staat om met een andere bril te kijken naar de manier waarop medisch studenten, zorgprofessionals, patiënten en diens omgeving worden onderwezen en getraind.

Referenties

 1. Newman D. Top 6 Digital Transformation Trends In Education. Juli 2017
 2. Van Hooijdonk R. Trends 2017-2018. 2017
 3. Reiter M. Mixed reality for Healthcare: Experiences from a Training Perspective. Augustus 2017
 4. Stevenson J. Impactful Applications of Augmented Reality and VR in Education and Government. September 2017
 5. selfdeterminationtheory.org – Page Array – An approach to human motivation & personality [Internet]. [cited 2017 Oct 30]. Available from: https://selfdeterminationtheory.org/
 6. Grand View Research. Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR) in Healthcare Market Analysis By Component (Hardware, Software, and Service), By Technology (Augmented Reality, Virtual Reality), And Segment Forecasts, 2014 – 2025. Mei 2017
 7. Craig E. et al. VR and AR: Driving a Revolution in Medical Education & Patient Care. August 2017
 8. Rahm S. et al. Performance of medical students on a virtual reality simulator for knee athroscopy: an analysis of learning curves and predictors of performance. BMC Surg. 2016;16:14
 9. Zhu E. et al. Augmented reality in healthcare educa on: an integra ve review. Peer J. 2014;2:e469
 10. Ryall T. et al. Simula on-based assessments in health professional educa on: a systema c review. J Mul discip Healthc. 2016;9:69-82
 11. Kalorama Information. Virtual Reality and Augmented Reality (VR/AR) Market in Healthcare (U.S. Markets for Surgery; Medical Education and Training; Pain Management, Rehabilitation and Therapy). Mei 2017
 12. VRDC. VR/AR Innovation Report. Juni 2017
 13. Stratistics MRC. Augmented Reality and Virtual Reality in Healthcare – Global Market Outlook (2016-2022). Mei 2017
 14. Mesko B. Mixed Reality in Healthcare – The HoloLens Review. September 2017
 15. Barzom E.Z. et al. Systematic review on the effectiveness of augmented reality applications in medical training. Surgical Endoscopy. 2016; 30(10):4147-4183
 16. Moro C. et al. Systematic review on the effectiveness of augmented reality applications in medical training. Anatomical Sciences Education. 2017