Covid-19 heeft ons het brandende platform gegeven om de volledige potentie van Digital Health te ontgrendelen

Auteur
Liz Ashall-Payne & Simon Leigh
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Columns

 

Digital Health voor het eerst gebruikt. 2020 ziet de start van een nieuw decennium, waarin 79% van ons een smartphone heeft, en bijna 100% van 16-tot-24-jarigen toegang heeft tot het internet via hun telefoon. Digital Health is alles dat digitaal is en gezondheid kan ondersteunen, waarbij gezondheid alles omvat van gezond en fit blijven, tot omgaan met gezondheidsproblemen, tot gezondheidsprofessionals. Digital Health is de kans om zorg verder te laten reiken dan persoonlijk contact, en dat is een enorme kans. Er zijn wereldwijd ongeveer een half miljoen Digital Health-oplossingen beschikbaar op de markt! De meeste grote zorgsystemen accepteren ondertussen dat Digital Health een grote kans biedt om de zorg op zijn kop te zetten. Er is steeds meer bewijs dat goede Digital Health-oplossingen aanzienlijke voordelen kunnen hebben voor patiënten en de zorgsystemen die hen ondersteunen. De COVID-19 pandemie heeft de omarming van Digital Health ook versneld.


“In de afgelopen drie jaar hebben we een verandering gezien in het landschap van Digital Health, waarin de focus verschoof van ziekte en gezondheid naar gezondheidsproblemen. Ongeveer 40% van de Digital Health applicaties ondersteunen nu mensen die een aandoening hebben. En dat is waar gezondheids- en (sociale) zorgsystemen echt profiteren van Digital Health. Apps kunnen een grote rol spelen in de manier waarop gezondheids- en zorgdiensten aan de patiënten bezorgd worden, bij het ondersteunen van hoe mensen zelf hun gezondheid en welzijn beheren. De pandemie brengt natuurlijk een hoop kansen met zich mee.”

Liz Ashall-Payne, CEO ORCHA


De realiteit van die kansen is echter tegendraads. Ondanks dat er dagelijks vijf miljoen gezondheid-gerelateerde apps gedownload worden, met meer dan 350,000 om uit te kiezen, is het moeilijk voor de beste apps om gezien te worden door gebruikers, gezondheidsprofessionals of nationale gezondheidsinstanties. Maar 15% van de digital health-oplossingen voldoet aan de minimum-eisen, zoals vastgesteld door de Organisation for the Review of Care and Health Applications (ORCHA). Hoewel de acceptatie van Digital Health-oplossingen groeit, blijkt uit bewijs dat zij die de oplossingen het meest nodig hebben, ze het minst vaak weten te vinden.

Dat roept de vraag op: ‘Hoe kunnen we het volledige potentieel van Digital Health ontgrendelen voor de bevolking?’ Om op deze vraag antwoord te kunnen geven, moeten we een aantal hindernissen overwinnen die het succes van Digital Health apps in de weg staan, namelijk:

  1. Vertrouwen: het gebrek aan geschikte kwaliteitsindicatoren weerhoudt eindgebruikers en professionals in de zorg ervan, de apps de omarmen;
  2. Bewustzijn: Apps zijn nog geen onderdeel van het dagelijkse management van zorggerelateerde condities;
  3. Toegankelijkheid: Het vinden van apps die voldoen aan jouw behoeften of die van je cliënten is heel moeilijk;
  4. Digitale traject-integratie: Het gebrek aan interoperabiliteit zorgt voor datasilo’s, wat het potentieel van de verzamelde data beperkt;
  5. Aanschaf: Het gebrek aan duidelijkheid over financiële kansen stimuleert gebruikers niet om hun data te delen. De evaluatie van impact ((S)ROI) blijft een uitdaging, en remt het gebruik af.

Deze hindernissen zullen in het komende decennium allemaal overwonnen worden.

Vertrouwen als een van de grootste hindernissen voor de adoptie van Digital Health

De COVID-19 pandemie heeft uitgelicht dat vertrouwen een van de grootste hindernissen is voor de adoptie van Digital Health. Denk bijvoorbeeld aan de app die Covid contact traceert. Er werden vragen gesteld over het aantal mensen dat een contact-tracerende app zou gebruiken – en wat zou er gebeuren met deze data? Om de adoptie van Digital Health te versnellen is het belangrijk dat gebruikers de app die ze gebruiken begrijpen, de voordelen, maar ook de zwakke punten, zodat we weten wanneer en hoe ze hem het best gebruiken; zoals een bijsluiter in een medicijnverpakking. Het verkleinen van risico op misinformatie en terughoudendheid om Digital Health te gebruiken bestaat voor een groot deel uit open communicatie naar de gebruiker toe over hoe een app werkt, waarvoor hij bedoeld is, en of hij daarin slaagt. We moeten niet de fout ingaan door te beweren dat een app een perfecte oplossing of ‘silver bullet’ is. Open zijn over de voordelen en bijkomende risico’s betekent juist dat mensen in staat zijn om een geïnformeerde keuze te maken over het gebruik van een app, hoe ze ermee omgaan, en wanneer ze stoppen met het gebruiken van de app, zonder onrealistische resultaten te verwachten. Daarbij werd recent aangetoond dat mond-tot-mondreclame de adoptie van Digital Health sterk aanstuurt[1].

Open en onafhankelijke bibliotheken voor Digital Health oplossingen zijn net zo noodzakelijk als erkende voorschrijvers van medicatie. En ze helpen de bevolking naar een veilige plek te gaan met producten van hoge kwaliteit. Het vergroot ook het bewustzijn en de toegankelijkheid. ORCHA creëert zulke plekken en beoordeelt onafhankelijk gezondheids- en zorgapps, en heeft tot nu toe meer dan 4300 apps beoordeeld. 85 procent van die apps voldoen niet aan de eisen die ORCHA’s Baseline Review stelt.

 


“We hebben ongeveer 500 verschillende ORCHA App bibliotheken. Tijdens de pandemie hebben we een toename van 6.500% gezien van zorgmedewerkers die ORCHA App bibliotheken gebruiken om oplossingen aan te bevelen. De meest populaire zoekterm was “COVID”, or “Corona virus”, waar nu de meest gezochte termen “fitness”, “mentale gezondheid” en “slaap” zijn. Deze verschuiving toont aan dat mensen actief op zoek zijn naar betere manieren om hun gezondheid en welzijn te beheren tijdens lockdown en post-Covid.”

Simon Leigh, Health economist ORCHA


 

Een ecosysteem aan data creëren

In een betaalbaar, toegankelijk, en kwalitatief hoogwaardig gezondheids- en zorgsysteem zal de rol van data enorm zijn. Zelf verzamelde data van patiënten wordt meer en meer op prijs gesteld en gebruikt in de dagelijkse praktijk. De data zelf is niet per se waardevoller dan in de afgelopen tien jaar, maar we beginnen eindelijk het volledige potentieel te gebruiken. Door COVID-19 hebben meer patiënten en zorgprofessionals de waarde van data ervaren. We zien echter dat persoonlijke gezondheidsdata opgeslagen is in gefragmenteerde data silo’s. We verwachten een overgang naar een ecosysteem van data. Een samenvoeging van data van verschillende Digital Health applicaties. Dit zal de patiënt en zorgprofessionals in staat stellen om toegang te krijgen tot één beeld, dat informatie zoals bloedglucose, beweging en diëet uit verschillende apps samenvoegt in één dashboard. Het vergroot het gepersonaliseerde, geïntegreerde, whole life aanbod van apps dat er zal zijn, en zal ons in staat stellen om persoonlijke- en volksgezondheid te voorkomen en voorspellen.

Hoewel mensen al jaren over interoperabiliteit praten, is de vraag of het zorgstelsel volwassen genoeg is om individuele producteigenaren te stimuleren om hun data te delen. Zolang we transactioneel betalen voor Digital Health zullen producteigenaren hun systemen nooit interoperabel maken. Het is noodzakelijk om nieuwe vergoedingsmodellen te ontwerpen voor data-driven en digitale producten. Daarbij: hoe meer apps dezelfde soort data verzamelen, hoe meer ze samen kunnen werken om die data te monetariseren. We moeten goed nadenken over de bedrijfsmodellen van de innovators, want iemand moet betalen. Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE), bijvoorbeeld, is een manier aan het ontwikkelen om value-based tarieven te beoordelen.


“Digital Health can vergeleken worsen met farmaceutica. Dit betekent dat producteigenaren niet gestimuleerd worden om hun data te delen, noch is er een manier voor ontwikkelaars om het verzamelen van meer data te eisen, welke misschien nuttiger is. We moeten standaarden creëren (een lijst) voor klinische informatie die verzameld moet worden voor de diagnose van bepaalde aandoeningen.”

– Liz Ashall-Payne, CEO ORCHA


 

Het ecosysteem in beweging krijgen

Digital Health is nog te gefragmenteerd om het volledige potentieel te ontgrendelen. Enerzijds moeten we onafhankelijke bibliotheken creëren om het vertrouwen, de toegankelijkheid en het bewustzijn te stimuleren. Ook hiervoor is verenigd onderzoek cruciaal. Er moet meer aandacht uitgaan naar financieringsraden, een verenigde benadering voor het financieren van digitalisering en onderzoek daarnaar. Om bewijsmateriaal voor Digital Health te verzamelen. Anderzijds moeten we werken aan digital pathway integratie en geschikte aanschaf van Digital Health. ORCHA functioneert als tussenpersoon in het ecosysteem van patiënten, zorgprofessionals en Digital Health ontwikkelaars & researchers. Maar nu is het tijd voor het ecosysteem om in beweging te komen. En om te erkennen dat het een reis is, een process waarin we nog aan het leren zijn. De reis vereist samenwerking, zowel nationaal als internationaal. En Covid-19 heeft ons het brandende platform gegeven om dat te doen.

Referenties

  1. Leigh S. Ashall-Payne L., Andrews T. Barriers and Facilitators to the Adoption of Mobile Health Among Health Care Professionals From the United Kingdom: Discrete Choice Experiment. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(7):e17704

 

Liz Ashall-Payne & Simone Leigh

Liz Ashall-Payne co-founded and CEO ORCHA, the Organisation for the Review of Care and Health Application, which is focused on providing guidance to app developers, as well as helping the public and professionals to find and apply apps that could improve public, patient and organisational outcomes. Simon Leigh is health economist at ORCHA.