Advanced Mobility

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Trends | Preventie & Gezond leven

 

“Everything in life is somewhere else,
and you get there in a car”

E.B. White

Definitie

Advanced mobility is de term voor verhoogde beweeglijkheid door middel van technologie, met als doel gezondheid en welzijn te bevorderen. Met advanced mobility kan de beweeglijkheid van een individu verhoogd worden, bijvoorbeeld door het gebruik van een gespecialiseerd vervoermiddel, maar ook transport en infrastructuur mobiliseert, bijvoorbeeld door de inzet van slimme (deel)auto’s of drones.

 

Toepassingen & voordelen

Er bestaan verschillende typen apparatuur die de beweeglijkheid van een individu kunnen verhogen. Denk hierbij aan een slimme rolstoel of scootmobiel die ouderen, zieken, of gehandicapten zelfstandiger maakt. Deze persoonlijke mobility devices dragen bij aan autonomie van het individu en bevorderen deelname aan de samenleving, waardoor zorgkosten sterk verminderd kunnen worden[1]. Het zal nog even duren voor volledig zelfrijdende auto’s de nieuwe standaard zijn, maar auto’s nemen wel steeds meer taken over die voorheen bij de bestuurder lagen[2]. Connected cars beschikken over een internetverbinding waarmee data verzameld en gedeeld kan worden binnen en tussen auto’s. Slimme auto’s kunnen slaperigheid, stress, of zelfs hartproblemen detecteren. Enerzijds dragen auto’s zo bij aan de gezondheid van de bestuurder, en anderzijds aan een veiliger weggebruik[3-5]. Ook hiermee worden veel zorgkosten bespaard[6, 7]. Voorbeelden van bekende automerken die hierop inzetten zijn Audi met het Audi Fit Driver concept, Mercedes met Motion Seating, en de Nvidia Co-Pilot [8-10]. Ten slotte bestaat advanced mobility ook binnen transport en infrastructuur. Zo hebben in de Verenigde Staten de bekende deelautobedrijven Uber en Lyft hun eigen zorgnetwerk opgesteld met als doel patiëntvervoer efficiënter te maken[11]. Ook drones spelen een belangrijke rol in het verhogen van mobiliteit. Hoewel de inzet van drones voor levering aan huis nog even op zich laat wachten, worden ze wel al ingezet om medische hulpmiddelen sneller op moeilijk te bereiken plekken te krijgen[12]. Zo worden in verschillende Afrikaanse landen drones gebruikt om bloed en vaccinaties te transporteren[13]. In Zwitserland wordt er al langer gebruik gemaakt van drones om bloedmonsters te vervoeren en in Nederland en België zijn pilots aan de gang om hetzelfde te doen[14, 15]. In de Verenigde Staten is in 2019 voor het eerst een transplantatieorgaan vervoerd met een drone[16], en is een ziekenhuis ook voor het eerst begonnen met het vervoeren van medische stalen en bloedmonsters per drone[17].

 

Markt

De markt voor advanced mobility groeit stevig door en steeds meer mensen zijn in het bezit van een persoonlijk voertuig[18]. In 2018 werden er 16,3 miljoen connected cars verkocht en er wordt voorspeld dat dit tegen 2025 zal groeien tot zo’n 84,2 miljoen eenheden[19, 20]. De wereldwijde marktwaarde van connected cars wordt tegelijkertijd verwacht te groeien van $42,1 miljard in 2015 tot $122.51 miljard tegen 2023[21]. Eveneens stijgt ook de markt voor zelfrijdende auto’s naar schatting van $54,2 miljard in 2019 naar ruim $556 miljard in 2026[22]. De markt voor systemen in de auto die de gezondheid van de gebruiker monitoren zal met 67% per jaar groeien in de periode 2018-2026 naar $6,7 miljard[23]. Ook de verkoop van persoonlijke mobility devices zal stijgen tot 2025[24]. Met de uitgebreidere mogelijkheden van drones, stijgt ook de marktwaarde hiervan. De verwachting is een stijging van ruim $88 miljoen in 2018 tot bijna $400 miljoen in 2025[25].

 

Drijvers

Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur
Veranderende zorgbehoeften
Toenemende druk op het zorg systeem

Belemmeringen

Onwetendheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Onvolwassenheid van de toepassing

Er is nog veel onwetendheid over de markt bij veel potentiële klanten en er zijn grote investeringen nodig om de trend te versterken. Desondanks komt er steeds meer vraag naar advanced mobility. De groeiende connectiviteit, de betrouwbaarheid hiervan en de komst van 5G zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de trend. Een betrouwbaar netwerk zorgt ervoor dat systemen gekoppeld kunnen worden en dat de trend steeds grootschaliger ingezet kan worden.

Tijdens de coronacrisis werden in Nederland drones ingezet om drukte te monitoren en mensen via een luidspreker te attenderen op de preventiemaatregelen[26]. In moeilijk bereikbare gebieden in Afrika zijn drones gebruikt om snel coronatesten te vervoeren1.

 

Conclusie

Advanced mobility heeft een grote impact op het individu, de samenleving en de algehele gezondheidszorg. Mensen blijven langer zelfstandig met een scootmobiel of rolstoel, auto’s kunnen de gezondheid van de bestuurder monitoren en waarborgen, en drones kunnen medische hulpmiddelen sneller op moeilijker te bereiken plekken krijgen. Doordat advanced mobility mensen langer zelfstandig maakt, kan fungeren als extensie van het menselijk lichaam, en logistieke waarde heeft, stimuleert advanced mobility de beweging naar de empowered patient, de bionic human, én autonomous sytems.

Referenties

 1. Cowen, R.E., et al., Recent trends in assistive technology for mobility. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, 2012. 9(20).
 2. Insider, B., Why Don’t We Have Self-Driving Cars Yet?, 2019
 3. National Highway Traffic Safety Administration, Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey, in Traffic Safety Facts, 2015
 4. Corwin, S., et al., The future of mobility: How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, 2015
 5. Hoof, C.v. and T. Torfs, Je dagelijkse gezondheidscheck krijg je in de wagen, IMEC, 2017
 6. Munoz, K., Top 10 Medical Innovations to Watch Out for in 2017, Health 2017 [Available from: https://draxe.com/health/medical-innovations/]
 7. Meskó, B., The Driverless Car Is a Great Opportunity for Healthcare, 2016
 8. Audi, The Car with empathy, 2019 [Available from: https://audi-encounter.com/en/audi-fit-driver]
 9. Volkswagen, Intelligente Co-Pilot-functies voor Volkswagen I.D. BUZZ, 2018 [Available from: https://www.volkswagen.nl/nieuws/intelligente-co-pilot-functies-voor-volkswagen-id-buzz/]
 10. Anderson, B., CES 2017: Mercedes Demonstrates Seats That Will Keep You Fit, 2017 [Available from: https://www.carscoops.com/2017/01/ces-2017-mercedes-demonstrates-seats/]
 11. Bardsley, J., Will Uber Health and Lyft Concierge Change Healthcare?, Thinking, 2018 [Available from: https://escalent.co/blog/will-uber-health-and-lyft-concierge-change-healthcare/]
 12. Claesson, A., A. Bäckman, and M. Ringh, Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services, JAMA, 2017. 317(22): p. 2332-2334.
 13. Samuel, S., Ghana’s new lifesaving drones: like Uber, but for blood, 2019 [Available from: https://www.vox.com/future-perfect/2019/6/4/18647685/medical-drones-ghana-africa-zipline-global-health]
 14. Swiss Info, Unmanned couriers take to the air, 2017 [Avaliable from: https://www.swissinfo.ch/eng/zurich-pilot-project_unmanned-couriers-take-to-the-air/43559220]
 15. Taylor, M., The Netherlands has taken-off with drones, 2019 [Avaliable from: https://www.avy.eu/stories/partnership-avy-medical-drone-service-2]
 16. Zraick, K., Like ‘Uber for Organs’: Drone Delivers Kidney to Maryland Woman, N.Y. Times, Editor, 2019.
 17. Bukman, B., Ziekenhuis in Verenigde Staten gaat bloedmonsters vervoeren per drone, medische technologie, 2019 [Available from: https://tech.qruxx.com/ziekenhuis-in-verenigde-staten-gaat-bloedmonsters-vervoeren-per-drone/]
 18. Goasduff, L., Gartner Says 5.8 Billion Enterprise and Automotive IoT Endpoints Will Be in Use in 202, Gartner, 2019
 19. Kurman, M. and H. Lipson., Why the Rise of Self-Driving Vehicles Will Actually Increase Car Ownership, 2018 [Available from: https://singularityhub.com/2018/02/14/why-the-rise-of-self-driving-vehicles-will-actually-increase-car-ownership/]
 20. Fortune Business Insights, Connected Car Market Size, Share & Industry Analysis, By Service, By Connectivity, By Vehicle, and Regional Forecasts 2019-2025, 2019
 21. MarketWatch, Global Connected Vehicle Market, Industry Insights by Growth, Emerging Trends and Forecast By 2023, 2019
 22. Allied Market Research, Autonomous Vehicle Market by Level of Automation (Level 3, Level 4, and Level 5) and Component (Hardware, Software, and Service) and Application (Civil, Robo Taxi, Self-driving Bus, Ride Share, Self-driving Truck, and Ride Hail) – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026, 2019
 23. Transparency Market Research, Global Automotive Active Health Monitoring System Market to Reach US$ 6.7 Bn by 2026, 2018
 24. Market Research Engine, Personal Mobility Devices Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2020 – 2025, 2020
 25. Global Market Insights, Medical Drones Market Size By Application, End-Use, Industry Analysis Report, Country Outlook, Application Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2019 – 2025, 2019 [Availabre from: https://www.gminsights.com/industry-analysis/medical-drones-market]
 26. Hart van Nederland, Veiligheidsregio zet drones in om te controleren of mensen voldoende afstand houden, 2020 March 27th [Available from: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/drone-controleert-genoeg-afstand/]
 27. RTLNieuws, Bezorgdrones ingezet in strijd tegen coronavirus in Ghana, 2020 April 20th [Available from: https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5096561/drones-bezorgdrones-afrika-corona-drone-coronavirus-ghana]